This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 170 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 881 lidí
Zveřejněno: 18. 5. 2011, 23:18

Meine Mutti hat ___ gesagt, dass ich lernen muss.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Řekla "komu, čemu" = osobní zájmeno já ve 3. pádě


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 881
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 626
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 188 návštěvníků
Odpověď B: 23 návštěvníků
Odpověď C: 626 návštěvníků
Odpověď D: 44 návštěvníků