This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 170 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 888 lidí
Zveřejněno: 18. 5. 2011, 23:18

Meine Mutti hat ___ gesagt, dass ich lernen muss.






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Řekla "komu, čemu" = osobní zájmeno já ve 3. pádě


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 888
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 631
Procentuální úspěšnost: 71%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 189 návštěvníků
Odpověď B: 23 návštěvníků
Odpověď C: 631 návštěvníků
Odpověď D: 45 návštěvníků