This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 162 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 807 lidí
Zveřejněno: 17. 4. 2011, 17:22

Familie Bergers fährt __ Berlin.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

jet do "název města" − fahren nach

z.B. nach Prag fahren


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 807
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 674
Procentuální úspěšnost: 84%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 43 návštěvníků
Odpověď B: 674 návštěvníků
Odpověď C: 50 návštěvníků
Odpověď D: 40 návštěvníků