This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 149 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 697 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2011, 20:41

Wenn es warm ist, ziehe ich mein Pullover __ .


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

ausziehen − svléci


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 697
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 280
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 280 návštěvníků
Odpověď B: 295 návštěvníků
Odpověď C: 87 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků