This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 149 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 703 lidí
Zveřejněno: 26. 3. 2011, 20:41

Wenn es warm ist, ziehe ich mein Pullover __ .






Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

ausziehen − svléci


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 703
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 284
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 284 návštěvníků
Odpověď B: 296 návštěvníků
Odpověď C: 88 návštěvníků
Odpověď D: 35 návštěvníků