This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 143 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 679 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2011, 19:56

Warten wir lieber ___ sie.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

čekat na − warten auf


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 679
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 364
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 100 návštěvníků
Odpověď B: 151 návštěvníků
Odpověď C: 64 návštěvníků
Odpověď D: 364 návštěvníků