Úloha ID 143 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 671 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2011, 19:56

Warten wir lieber ___ sie.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

čekat na − warten auf


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 671
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 361
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 98 návštěvníků
Odpověď B: 148 návštěvníků
Odpověď C: 64 návštěvníků
Odpověď D: 361 návštěvníků