This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 139 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 632 lidí
Zveřejněno: 8. 3. 2011, 14:17

Wohin stellst du die Vase?

Ich stelle die Vase ___ ___ Tisch.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

der Tisch

Ptáme−li se otázkou Wohin? (Kam?), pojí ji se 4. pádem.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 632
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 273
Procentuální úspěšnost: 43%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 42 návštěvníků
Odpověď B: 63 návštěvníků
Odpověď C: 273 návštěvníků
Odpověď D: 45 návštěvníků
Odpověď E: 209 návštěvníků