Úloha ID 134 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 676 lidí
Zveřejněno: 3. 3. 2011, 07:17

Přeložte: Zahrada je za domem.

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

zahrada − der Garten

dům − das Haus (3. pád − dem Haus)

za − hinter (předložka, která se pojí se 3. a 4. pádem)

Der Garten (1. pád) ist hinter dem Haus. (Ptáme se otázkou "Kde?" "Za domem" −−> dem Haus)


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 676
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 261
Procentuální úspěšnost: 39%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 258 návštěvníků
Odpověď B: 81 návštěvníků
Odpověď C: 261 návštěvníků
Odpověď D: 23 návštěvníků
Odpověď E: 53 návštěvníků