Úloha ID 130 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 562 lidí
Zveřejněno: 26. 2. 2011, 16:26

Bergers wohnen __ Frankfurt.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

v − in, název města bez členu


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 562
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 366
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 144 návštěvníků
Odpověď B: 18 návštěvníků
Odpověď C: 34 návštěvníků
Odpověď D: 366 návštěvníků