This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 129 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 3976 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2011, 19:56

Warten wir lieber ___ sie.


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

čekat na − warten auf


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3976
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 3311
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 42 návštěvníků
Odpověď B: 356 návštěvníků
Odpověď C: 180 návštěvníků
Odpověď D: 3311 návštěvníků