Úloha ID 123 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 512 lidí
Zveřejněno: 19. 2. 2011, 10:46

Bitte achten Sie __________, dass Ihre Zustelladresse richtig ist!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

dávat pozor − achten auf


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 512
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 192
Procentuální úspěšnost: 38%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 128 návštěvníků
Odpověď B: 78 návštěvníků
Odpověď C: 51 návštěvníků
Odpověď D: 192 návštěvníků
Odpověď E: 63 návštěvníků