Úloha ID 123 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 513 lidí
Zveřejněno: 19. 2. 2011, 10:46

Bitte achten Sie __________, dass Ihre Zustelladresse richtig ist!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

dávat pozor − achten auf


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 513
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 192
Procentuální úspěšnost: 37%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 128 návštěvníků
Odpověď B: 78 návštěvníků
Odpověď C: 52 návštěvníků
Odpověď D: 192 návštěvníků
Odpověď E: 63 návštěvníků