Úloha ID 109 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 515 lidí
Zveřejněno: 8. 2. 2011, 11:04

Wenn die Sonne scheint, ziehe ich mein T−shirt __ .


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

anziehen − obléci


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 515
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 291
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 156 návštěvníků
Odpověď B: 291 návštěvníků
Odpověď C: 20 návštěvníků
Odpověď D: 48 návštěvníků