Úloha ID 107 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 520 lidí
Zveřejněno: 7. 2. 2011, 16:35

Odpovězte na tuto otázku tak, abyste dotyčným odpověděli, že do Vídně jedete.

Ihr fahrt nicht nach Wien?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Pokud chceme na záporně položenou otázku (z.B. Ihr fahrt NICHT...?) odpovědět kladně, použijeme DOCH (přece). Při použití JA nebo NEIN, by nebyla odpověď srozumitelná.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 520
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 182
Procentuální úspěšnost: 35%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 134 návštěvníků
Odpověď B: 182 návštěvníků
Odpověď C: 91 návštěvníků
Odpověď D: 44 návštěvníků
Odpověď E: 69 návštěvníků