Úloha ID 106 - test Německý jazyk - Gramatika

Úlohu řešilo 575 lidí
Zveřejněno: 6. 2. 2011, 11:34

Wohin gehst du?

Ich gehe ___ ___ Schule!


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

die Schule

Otázka Wohin? (Kam?) se pojí se 4. pádem.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 575
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 380
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 380 návštěvníků
Odpověď B: 164 návštěvníků
Odpověď C: 15 návštěvníků
Odpověď D: 13 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků