This page needs JavaScript activated to work.

Scio testy: Německý jazyk

Národní srovnávací zkouška Německý jazyk testuje znalost německého jazyka před vstupem na vysokou školu, ověřuje schopnost řešitele používat samostatně a přesně německý jazyk. Rozsah testu je vymezen obsahem středoškolského učiva německého jazyka.

Celkem v testu naleznete pět oddílů: Poslech, Čtení a porozumění textu, Komplexní cvičení, Konverzace a Gramatika. Test čítá celkem 60 úloh, k jejich řešení je přiděleno celkem 60 minut čistého času.

U každé otázky jsou zpravidla čtyři nabízené možnosti odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za špatně zodpovězenou otázku se třetina bodu odečítá, tipujte proto jen tehdy, když můžete s určitostí vyloučit alespoň jednu odpověď. Za nezodpovězenou úlohu řešitel bod nedostává ani o něj nepřichází. Za správnou odpověď je jeden bod přičten.

Test obsahuje také poslechový oddíl. Poslech je přehráván buď na vlastních CD přehrávačích, nebo na MP3 přehrávačích dodaných společností Scio. To záleží na konkrétních podmínkách toho či onoho termínu testu a na lokalitě.


Nejnovější články:

Na serveru zatím není žádný článek.

Další články »

Nejnovější úlohy:

Německý jazyk Komplexní cvičení úloha ID 455

Was heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.


Německý jazyk Komplexní cvičení úloha ID 432

Doplňte správné slovo k tomuto přísloví.

Hunger ist der beste _____.


Můžete si také vybrat úlohy pouze z části testu:

Další úlohy »