Matematika - úlohy

Matematika úloha ID 164

Rovnice: 2x + 4x + 8x + 16x + ... = 1 má kořen:


Matematika úloha ID 160

Číslo x = n3 − n, kde n je číslo přirozené je vždy dělitelné číslem:


Matematika úloha ID 155

Fotografie k článku

Složený výrok na obrázku je tautologický s výrokem:


Matematika úloha ID 151

výraz: sin(43°) + 1 má stejnou hodnotu jako


Matematika úloha ID 145

V šuplíku mám neuspořádaně uložených 5 modrých, 3 žluté, 2 hnědé a 1 bílou ponožku. Kolik jich musím poslepu vytáhnout, abych měl jistotu, že vytáhnu 3 ponožky stejné barvy.


Matematika úloha ID 136

Minimum funkce f:y= x2 - 4 pro x z oboru reálných čísel je:


Matematika úloha ID 127

Všechny kořeny rovnice: |-x2 + x - 1| = |-x2 + 2x - 3| leží v intervalu:


Matematika úloha ID 122

Poměr průměrů vepsané a opsané kružnice čtverci:


Matematika úloha ID 117

Součet 3-tího a 368-mého členu aritmetické posloupnosti je vždy stejný jako součet:


Matematika úloha ID 114

Je dána funkce f(k)=k2+2k+5. Jediné číslo x splňující rovnici f(x)=f(x−1) je:


1 2 3 4 [5] 6 7 8