Matematika - úlohy

Matematika úloha ID 208

Součet geometrické posloupnosti: 4 + 2 + 1 + 1/2 + 1/4 + ... se limitně (v nekonečnu) blíží k:


Matematika úloha ID 206

Vrchol paraboly dané tvarem f:y=x2 + x - 6 je v bodě:


Matematika úloha ID 199

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých tělesových úhlopříček?


Matematika úloha ID 195

Kolik má kvádr o stranách a,b,c (kde a≠b Λ b≠c Λ a≠c) různě dlouhých stěhových úhlopříček?


Matematika úloha ID 193

Fotografie k článku

limita na obrázku je:


Matematika úloha ID 191

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část musím natřít jinou barvou. Kolika způsoby mohu plot natřít?

 


Matematika úloha ID 187

Kolik existuje různých trojúhelníků, o nichž víme, že:

b = 7cm; c = 8cm ; ß = 45°


Matematika úloha ID 180

jedna jedna devitina z jedne dvanactiny z cisla 60 je:


Matematika úloha ID 176

Poloměr kružnice vepsané rovnostrannému trojúhelníku o straně a je:


Matematika úloha ID 169

Definiční obor funkce f:y=|log|x|| je:


1 2 3 [4] 5 6 7 8