Matematika - úlohy

Matematika úloha ID 258

Počet všch prvočísel větších než 2 a menší než 50 je:


Matematika úloha ID 255

Po úpravě komplexního čísla (6i − 12)/(3 + 3i) dostaneme:


Matematika úloha ID 240

Předpokládejme množiny A = {−3, 0, 2/3, 5, 12}, B = {−3, −2, −1, 0, 1,...} a N množinu všech přirozených čísel. Průnik množin A, B a N je množina:


Matematika úloha ID 233

Matematikům Petrovi, Mírovi, Honzovi a Tomášovi se na soustředění při návratu ze Sněžky povedlo stihnout o dvě hodiny dřívější autobus na chatu než vedoucím a tak se rozhodli, že si skočí ještě na pivo(a). Tomášovi trvá vypití piva 1,4 krát déle než Honzovi, Honzovi 1,3 krát déle než Mírovi a Mírovi 1,2 krát déle než Petrovi. Petr vypije pivo za 10 minut. Kolik nejvíce si mohl dát Tomáš piv, aby chlapci odešli ze zahrádky hospody dříve, než okolo projdou vedoucí?


Matematika úloha ID 225

Pro jaký parametr p má následující rovnice právě jedno řešení: 4x2 + 2px + 10 = 1


Matematika úloha ID 224

Funkce f(x) = 2 * cos(2x − pí/2) má dosahuje maxima pro:


Matematika úloha ID 221

Předpokládejme množiny A = {−3, 0, 2/3, 3, 12}, B = {−3, −2, −1, 0, 1,...} a N množinu všech přirozených čísel. Průnik množin B a N je množina:


Matematika úloha ID 218

Obraz bodu A[2,3] podle středu souměrnosti S[4,1] je:


Matematika úloha ID 214

Kolika způsoby lze 4 dívky a 8 chlapců rozdělit na dvě šestičlenná družstva tak, aby v každém byly právě dvě dívky a čtyři chlapci?


Matematika úloha ID 210

Výška rovnostranného trojúhelku o délce strany 10j je číslo z intervalu:


1 2 [3] 4 5 6 7 8