Matematika - úlohy

Matematika úloha ID 561

Je−li tg α=√3, pak sin α se rovná:


Matematika úloha ID 560

Řešením rovnice 3x=81 je číslo:


Matematika úloha ID 463

Je−li log x>3, pak pro číslo x platí:


Matematika úloha ID 459

Hodnoty trojčlenu x2+x+11 pro x = {-9, -8, -7 ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} jsou vždy:


Matematika úloha ID 351

Výška daného roatčního válce se zmenšila na svou čtvrtinu. Pro zachování velikosti jeho objemu je třeba poloměr podstavy zvětšit o:


Matematika úloha ID 343

Který bod náleží funkci y = 3 − (1/2) x2 ?


Matematika úloha ID 342

Výraz loga(3x−7), má smysl pro:


Matematika úloha ID 316

Který z níže uvedených bodů leží na grafu funkce y=3x+1:


Matematika úloha ID 315

Jak lze po úpravě zapsat √45


Matematika úloha ID 262

Z následujících čísel je nejmenší:


1 [2] 3 4 5 6 7 8