This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 94 - test Matematika

Úlohu řešilo 1149 lidí
Zveřejněno: 22. 1. 2011, 14:58

Plot kolem zahrady se skládá ze 4 částí. Mám 6 různých barev, každou část mohu natřít jinou barvou. Kolika způsoby může být plot natřen, mohou-li se barvy na jednotlivých částech opakovat?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Použijeme o 4-členou variaci z 6-ti prvků s opakováním. Tj: 6*6*6*6


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1149
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 457
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 307 návštěvníků
Odpověď B: 457 návštěvníků
Odpověď C: 77 návštěvníků
Odpověď D: 43 návštěvníků
Odpověď E: 265 návštěvníků