This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 87 - test Matematika

Úlohu řešilo 1150 lidí
Zveřejněno: 12. 1. 2011, 23:09

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Komplexně sdružené číslo komplexního čísla a + bi, kde a a b jsou reálná čísla, je a - bi.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1150
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 616
Procentuální úspěšnost: 54%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 317 návštěvníků
Odpověď B: 57 návštěvníků
Odpověď C: 112 návštěvníků
Odpověď D: 616 návštěvníků
Odpověď E: 48 návštěvníků