Úloha ID 87 - test Matematika

Úlohu řešilo 1095 lidí
Zveřejněno: 12. 1. 2011, 23:09

Komplexně sdružené číslo ke komplexnímu číslu 3 + 5i je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Komplexně sdružené číslo komplexního čísla a + bi, kde a a b jsou reálná čísla, je a - bi.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1095
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 572
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 312 návštěvníků
Odpověď B: 54 návštěvníků
Odpověď C: 110 návštěvníků
Odpověď D: 572 návštěvníků
Odpověď E: 47 návštěvníků