Úloha ID 803 - test Matematika

Úlohu řešilo 34 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 21:06

V trojúhelníku ABC je úhel α o 24° menší než úhel β a úhel γ je roven polovičnímu součtu úhlů α a β. Úhel γ se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 34
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 22
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 4 návštěvníků
Odpověď E: 22 návštěvníků