This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 803 - test Matematika

Úlohu řešilo 351 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 21:06

V trojúhelníku ABC je úhel α o 24° menší než úhel β a úhel γ je roven polovičnímu součtu úhlů α a β. Úhel γ se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 351
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 216
Procentuální úspěšnost: 62%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 32 návštěvníků
Odpověď B: 43 návštěvníků
Odpověď C: 21 návštěvníků
Odpověď D: 39 návštěvníků
Odpověď E: 216 návštěvníků