Úloha ID 796 - test Matematika

Úlohu řešilo 22 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:55

Objem kvádru je 78 m3. Součet a+b+c délek hran procházejících jedním jeho vrcholem je 18 m a délky jeho hran a, b, c v metrech jsou různá přirozená čísla. Pak nejkratší hrana kvádru má délku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 22
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 12
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 1 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 1 návštěvníků
Odpověď E: 5 návštěvníků