This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 796 - test Matematika

Úlohu řešilo 231 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:55

Objem kvádru je 78 m3. Součet a+b+c délek hran procházejících jedním jeho vrcholem je 18 m a délky jeho hran a, b, c v metrech jsou různá přirozená čísla. Pak nejkratší hrana kvádru má délku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 231
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 156
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 14 návštěvníků
Odpověď B: 34 návštěvníků
Odpověď C: 156 návštěvníků
Odpověď D: 11 návštěvníků
Odpověď E: 16 návštěvníků