This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 796 - test Matematika

Úlohu řešilo 172 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:55

Objem kvádru je 78 m3. Součet a+b+c délek hran procházejících jedním jeho vrcholem je 18 m a délky jeho hran a, b, c v metrech jsou různá přirozená čísla. Pak nejkratší hrana kvádru má délku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 172
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 112
Procentuální úspěšnost: 65%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 11 návštěvníků
Odpověď B: 27 návštěvníků
Odpověď C: 112 návštěvníků
Odpověď D: 8 návštěvníků
Odpověď E: 14 návštěvníků