Úloha ID 794 - test Matematika

Úlohu řešilo 113 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:30

Chodeckého závodu se zůčastnilo a závod dokončilo celkem 8 závodníků. Počet všech různých možností pořadí na prvních třech místech (při jednoznačném rozlišení pořadí) se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 113
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 91
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 5 návštěvníků
Odpověď B: 8 návštěvníků
Odpověď C: 7 návštěvníků
Odpověď D: 91 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků