This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 794 - test Matematika

Úlohu řešilo 204 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:30

Chodeckého závodu se zůčastnilo a závod dokončilo celkem 8 závodníků. Počet všech různých možností pořadí na prvních třech místech (při jednoznačném rozlišení pořadí) se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 204
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 163
Procentuální úspěšnost: 80%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 11 návštěvníků
Odpověď C: 12 návštěvníků
Odpověď D: 163 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků