This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 793 - test Matematika

Úlohu řešilo 214 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:30

Ze všech cifer tvořící zápis čísla 34 526 jsou náhodně vybrány dvě cifry (bez opakování cifer). Pravděpodobnost, že součin čísel odpovídajících jednotlivým vybraným cifrám jevětší než 17, se rovná: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 214
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 121
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 26 návštěvníků
Odpověď B: 21 návštěvníků
Odpověď C: 10 návštěvníků
Odpověď D: 36 návštěvníků
Odpověď E: 121 návštěvníků