This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 793 - test Matematika

Úlohu řešilo 113 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:30

Ze všech cifer tvořící zápis čísla 34 526 jsou náhodně vybrány dvě cifry (bez opakování cifer). Pravděpodobnost, že součin čísel odpovídajících jednotlivým vybraným cifrám jevětší než 17, se rovná: 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 113
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 19
Procentuální úspěšnost: 17%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 16 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 5 návštěvníků
Odpověď D: 19 návštěvníků
Odpověď E: 58 návštěvníků