Úloha ID 792 - test Matematika

Úlohu řešilo 98 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:26

Jaké musí být přirozené číslo a, aby rovnice x− 11x + a = 0 měla jeden dvojnásobný reálný kořen?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 98
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 30
Procentuální úspěšnost: 31%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 7 návštěvníků
Odpověď B: 14 návštěvníků
Odpověď C: 47 návštěvníků
Odpověď D: 30 návštěvníků
Odpověď E: 0 návštěvníků