This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 792 - test Matematika

Úlohu řešilo 223 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:26

Jaké musí být přirozené číslo a, aby rovnice x− 11x + a = 0 měla jeden dvojnásobný reálný kořen?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 223
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 67
Procentuální úspěšnost: 30%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 15 návštěvníků
Odpověď B: 26 návštěvníků
Odpověď C: 112 návštěvníků
Odpověď D: 67 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků