Úloha ID 791 - test Matematika

Úlohu řešilo 85 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:25

Kolik různých (jedno až pěticiferných) přirozených čísel lze napsat číslicemi 0, 1, 2, 5, 8, nemá−li se v žádném čísle žádná číslice opakovat?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 85
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 48
Procentuální úspěšnost: 56%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 7 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 48 návštěvníků
Odpověď E: 6 návštěvníků