Úloha ID 791 - test Matematika

Úlohu řešilo 11 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:25

Kolik různých (jedno až pěticiferných) přirozených čísel lze napsat číslicemi 0, 1, 2, 5, 8, nemá−li se v žádném čísle žádná číslice opakovat?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 11
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 5
Procentuální úspěšnost: 45%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků