This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 791 - test Matematika

Úlohu řešilo 93 lidí
Zveřejněno: 8. 12. 2017, 20:25

Kolik různých (jedno až pěticiferných) přirozených čísel lze napsat číslicemi 0, 1, 2, 5, 8, nemá−li se v žádném čísle žádná číslice opakovat?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 93
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 53
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 10 návštěvníků
Odpověď B: 8 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 53 návštěvníků
Odpověď E: 8 návštěvníků