Web o scio testech

Informace, tipy, triky
rady, názory, diskuze
Přihlášení
Registrace
Proč se registrovat
Zapomenuté údaje

Úloha ID 748 - test Matematika

Autor: Kozisek
Úlohu řešilo 3 lidí
Zveřejněno: 3. 5. 2017, 21:08

Velikost vektoru u (4; y) je √65. Bodem A [−2;−1] vedeme přímku m, která je určená vektorem u. Obecná rovnice přímky n je x−2 = 0.

Napište rovnici kružnice, jejíž střed S leží na průsečíku přímek m a n. Osa x je tečnou kružnice.

Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

velikost u (4; y) je √65: 42 + y2 = 65 a vyjde y=7.

Pak tedy můžeme buď sestrojit rovnici přímky m (delší), a nebo zkusit umístit vektor u do bodu A: 4+(−2) = 2, tady vidíme, že pokud přičtu vektor k bodu A, dostanu souřadnicovou osu dva pro x, což je nadějné:

n je x−2 = 0 neznamená nic jiného, než že rovnice x=2 je rovnoběžka s osou y a že hledáme střed S [2; y].

Protože už nám pro x vyšlo dva, pak přičteme ještě Ak uy a dostaneme −1 + 7 = 6.

Střed S [2;6] pak dává i poloměr (tečna je osa x, tedy poloměr bude 6).

(x − m)2 + (y − n)2 = r2

(x − 2)2 + (y − 6)2 = 62

Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 3
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 2
Procentuální úspěšnost: 67%

Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 1 návštěvníků
Odpověď B: 0 návštěvníků
Odpověď C: 0 návštěvníků
Odpověď D: 0 návštěvníků
Odpověď E: 2 návštěvníků

Kam dál

oSCIO.cz - web o scio testech

Internetový server oscio.cz je neoficiální studentský server určený všem, kteří podstoupí, podstoupili nebo se jen zajimají o scio testy. Server slouží k online sdílení publikování názorů a úloh, které návštěvníci sami vymyslí. Je přísně zakázáno vkládat na tento server materiály, jež podléhají autorským právům jiné (fyzické či právnické) osoby, než je sám uživatel, který materiál vkládá. Veškeré služby serveru www.oscio.cz jsou online a zdarma. Tento web není oficiální webem společnosti SCIO, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tomáš Horký
Kontakt | O nás | Odkazy | Podpořte nás | Podmínky a pravidla | Obchodní podmínky