This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 747 - test Matematika

Úlohu řešilo 132 lidí
Zveřejněno: 3. 5. 2017, 18:58

Mějme čtyřciferné číslo. Druhou cifrou v pořadí je prvočíslo a celé číslo musí být dělitelné 4 (např. 2512, 8756 nebo 6304). Kolik takových čísel existuje?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Začneme od konce: dělitelné čtyřmi budou ta čísla, která budou mít poslední dvě cifry dělitelné čtyřmi, a to: 00, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 a dál ... logicky poslední bude 96.

Celkově tedy máme 25 možností kombinací čísel, která mohou být na posledních dvou pozicích.

Pokud druhé číslo musí být prvočíslem, pak vyhovují čísla 2, 3, 5, 7. Tedy 4 možnosti.

A na prvním místě mohou být čísla 1 až 9 (bez nuly, pak by číslo nebylo 4ciferné).

25 · 4 · 9 = 900 možností.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 132
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 69
Procentuální úspěšnost: 52%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 7 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 69 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 38 návštěvníků