This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 745 - test Matematika

Úlohu řešilo 175 lidí
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 18:46

Platí−li:  log [x /(x−1)] = 1, pak x je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Základ na číslo napravo se rovná argument logaritmu.

10 = x /(x−1)

9x = 10


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 175
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 135
Procentuální úspěšnost: 77%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 135 návštěvníků
Odpověď B: 8 návštěvníků
Odpověď C: 6 návštěvníků
Odpověď D: 9 návštěvníků
Odpověď E: 17 návštěvníků