Úloha ID 745 - test Matematika

Úlohu řešilo 18 lidí
Zveřejněno: 29. 4. 2017, 18:46

Platí−li:  log [x /(x−1)] = 1, pak x je:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A

Základ na číslo napravo se rovná argument logaritmu.

10 = x /(x−1)

9x = 10


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 18
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 9
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 9 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 2 návštěvníků
Odpověď D: 4 návštěvníků
Odpověď E: 1 návštěvníků