Úloha ID 741 - test Matematika

Úlohu řešilo 102 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2017, 20:54

Nejmenší přirozené číslo dělitelné všemi jednocifernými prvočísly se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 102
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 68
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 68 návštěvníků
Odpověď D: 8 návštěvníků
Odpověď E: 16 návštěvníků