Úloha ID 741 - test Matematika

Úlohu řešilo 121 lidí
Zveřejněno: 18. 4. 2017, 20:54

Nejmenší přirozené číslo dělitelné všemi jednocifernými prvočísly se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 121
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 84
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 4 návštěvníků
Odpověď B: 7 návštěvníků
Odpověď C: 84 návštěvníků
Odpověď D: 8 návštěvníků
Odpověď E: 18 návštěvníků