Úloha ID 740 - test Matematika

Úlohu řešilo 38 lidí
Zveřejněno: 15. 4. 2017, 13:47

Do čtverce o straně 1 cm je umístěn čtvrtkruh o poloměru 1cm. Pak obsah části čtverce, která není pokryta čtvrtkruhem, se rovná (v cm2):


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 38
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 21
Procentuální úspěšnost: 55%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 1 návštěvníků
Odpověď C: 4 návštěvníků
Odpověď D: 6 návštěvníků
Odpověď E: 21 návštěvníků