This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 740 - test Matematika

Úlohu řešilo 168 lidí
Zveřejněno: 15. 4. 2017, 13:47

Do čtverce o straně 1 cm je umístěn čtvrtkruh o poloměru 1cm. Pak obsah části čtverce, která není pokryta čtvrtkruhem, se rovná (v cm2):


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 168
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 113
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 8 návštěvníků
Odpověď B: 4 návštěvníků
Odpověď C: 30 návštěvníků
Odpověď D: 13 návštěvníků
Odpověď E: 113 návštěvníků