Úloha ID 737 - test Matematika

Úlohu řešilo 58 lidí
Zveřejněno: 8. 4. 2017, 17:40

Poloměr podstavy válce se zdvojnásobil. Aby jeho objem zůstal zachován, musíme jeho výšku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 58
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 33
Procentuální úspěšnost: 57%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 12 návštěvníků
Odpověď B: 4 návštěvníků
Odpověď C: 8 návštěvníků
Odpověď D: 33 návštěvníků
Odpověď E: 1 návštěvníků