This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 737 - test Matematika

Úlohu řešilo 137 lidí
Zveřejněno: 8. 4. 2017, 17:40

Poloměr podstavy válce se zdvojnásobil. Aby jeho objem zůstal zachován, musíme jeho výšku:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 137
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 92
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 17 návštěvníků
Odpověď B: 5 návštěvníků
Odpověď C: 20 návštěvníků
Odpověď D: 92 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků