Úloha ID 729 - test Matematika

Úlohu řešilo 27 lidí
Zveřejněno: 3. 4. 2017, 14:06

Jakou y−ovou souřadnici má ten průsečík křivek, jehož x−ová souřadnice je záporná?

y = x3 + 2x2 +3x + 1
y = x3 + x2 +5x + 4


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 27
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 22
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 2 návštěvníků
Odpověď C: 22 návštěvníků
Odpověď D: 0 návštěvníků
Odpověď E: 1 návštěvníků