This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 709 - test Matematika

Úlohu řešilo 126 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 19:44

Řešením rovnice 3 − 3sin x = 2cos2 x je číslo?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Prostě vyzkoušet každou hodnotu. D a E lze vidět hned, že neplatí (vždy jedna honota je 1 nebo -1 a druhá nula - nikdy se nebude rovnat).


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 126
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 87
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 15 návštěvníků
Odpověď B: 87 návštěvníků
Odpověď C: 7 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků
Odpověď E: 12 návštěvníků