This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 708 - test Matematika

Úlohu řešilo 183 lidí
Zveřejněno: 22. 3. 2017, 19:04

Úhlopříčky daného čtverce se zvětšily na svůj dvojnásobek, čímž vznikl nový čtverec. Obsah kruhu opsaného novému čtverci se v porovnání s obsahem kruhu opsaného původnímu čtverci zvětšil:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Poloměr je  √2a/2. Obsah kruhu je  pak ∏(√2a/2)2 - tedy ∏a2/2.

2x větší uhlopříčka je 2√2a. Kruh má obsah ∏(2√2a/2)2, tedy 2∏a2.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 183
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 139
Procentuální úspěšnost: 76%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 3 návštěvníků
Odpověď B: 36 návštěvníků
Odpověď C: 139 návštěvníků
Odpověď D: 5 návštěvníků
Odpověď E: 0 návštěvníků