This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 694 - test Matematika

Úlohu řešilo 145 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2017, 13:25

Pro každé přirozené číslo n větší než 1 je výraz n3−n  vždy dělitelný číslem:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 145
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 116
Procentuální úspěšnost: 80%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 14 návštěvníků
Odpověď D: 116 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků