Úloha ID 694 - test Matematika

Úlohu řešilo 125 lidí
Zveřejněno: 13. 3. 2017, 13:25

Pro každé přirozené číslo n větší než 1 je výraz n3−n  vždy dělitelný číslem:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 125
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 97
Procentuální úspěšnost: 78%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 6 návštěvníků
Odpověď B: 6 návštěvníků
Odpověď C: 13 návštěvníků
Odpověď D: 97 návštěvníků
Odpověď E: 3 návštěvníků