Úloha ID 67 - test Matematika

Úlohu řešilo 696 lidí
Zveřejněno: 9. 12. 2010, 11:50

Graf funkce daný tvarem k:y=(2x + 7)/(x  + 1) není spojitý v intervalu:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C

Funkce není definována pouze pro x=-1.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 696
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 323
Procentuální úspěšnost: 46%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 111 návštěvníků
Odpověď B: 67 návštěvníků
Odpověď C: 323 návštěvníků
Odpověď D: 108 návštěvníků
Odpověď E: 87 návštěvníků