This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 561 - test Matematika

Úlohu řešilo 245 lidí
Zveřejněno: 11. 1. 2017, 19:19

Je−li tg α=√3, pak sin α se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 245
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 163
Procentuální úspěšnost: 67%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 38 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 163 návštěvníků
Odpověď E: 26 návštěvníků