Úloha ID 561 - test Matematika

Úlohu řešilo 230 lidí
Zveřejněno: 11. 1. 2017, 19:19

Je−li tg α=√3, pak sin α se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 230
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 151
Procentuální úspěšnost: 66%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 35 návštěvníků
Odpověď B: 15 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 151 návštěvníků
Odpověď E: 26 návštěvníků