Úloha ID 561 - test Matematika

Úlohu řešilo 204 lidí
Zveřejněno: 11. 1. 2017, 19:19

Je−li tg α=√3, pak sin α se rovná:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 204
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 128
Procentuální úspěšnost: 63%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 34 návštěvníků
Odpověď B: 14 návštěvníků
Odpověď C: 3 návštěvníků
Odpověď D: 128 návštěvníků
Odpověď E: 25 návštěvníků