This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 560 - test Matematika

Úlohu řešilo 264 lidí
Zveřejněno: 11. 1. 2017, 19:19

Řešením rovnice 3x=81 je číslo:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 264
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 219
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 219 návštěvníků
Odpověď C: 27 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků