Úloha ID 560 - test Matematika

Úlohu řešilo 257 lidí
Zveřejněno: 11. 1. 2017, 19:19

Řešením rovnice 3x=81 je číslo:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 257
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 214
Procentuální úspěšnost: 83%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 2 návštěvníků
Odpověď B: 214 návštěvníků
Odpověď C: 25 návštěvníků
Odpověď D: 12 návštěvníků
Odpověď E: 4 návštěvníků