This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 52 - test Matematika

Úlohu řešilo 1185 lidí
Zveřejněno: 24. 10. 2010, 16:26

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1185
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 180
Procentuální úspěšnost: 15%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 168 návštěvníků
Odpověď B: 78 návštěvníků
Odpověď C: 180 návštěvníků
Odpověď D: 300 návštěvníků
Odpověď E: 459 návštěvníků