Úloha ID 52 - test Matematika

Úlohu řešilo 1178 lidí
Zveřejněno: 24. 10. 2010, 16:26

Kolika způsoby lze rozdělit 12 hráčů na dvě šestičlenná družstva?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: C


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1178
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 178
Procentuální úspěšnost: 15%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 167 návštěvníků
Odpověď B: 78 návštěvníků
Odpověď C: 178 návštěvníků
Odpověď D: 297 návštěvníků
Odpověď E: 458 návštěvníků