This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 48 - test Matematika

Úlohu řešilo 599 lidí
Zveřejněno: 18. 10. 2010, 21:11

Řešením rovnice √(3x-7) - √(x+1) = 2 v oboru reálných čísel je číslo:

 


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: A


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 599
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 239
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 239 návštěvníků
Odpověď B: 81 návštěvníků
Odpověď C: 80 návštěvníků
Odpověď D: 47 návštěvníků
Odpověď E: 152 návštěvníků