This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 463 - test Matematika

Úlohu řešilo 288 lidí
Zveřejněno: 12. 12. 2016, 09:08

Je−li log x>3, pak pro číslo x platí:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Pokud logaritmus nemá napsaný základ, pak je to číslo 10.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 288
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 232
Procentuální úspěšnost: 81%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 15 návštěvníků
Odpověď B: 8 návštěvníků
Odpověď C: 21 návštěvníků
Odpověď D: 232 návštěvníků
Odpověď E: 12 návštěvníků