This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 459 - test Matematika

Úlohu řešilo 295 lidí
Zveřejněno: 11. 12. 2016, 11:04

Hodnoty trojčlenu x2+x+11 pro x = {-9, -8, -7 ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} jsou vždy:


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: B

Pokud má kvadratická funkce (x2 + bx + c) a kladné číslo, pak vždy roste. Jelikož je c = 11, pak celý graf musí mít kladný obor hodnot.

Zkouškou pro čísla ze zadání nám vycházejí lichá čísla (což je podmínkou, protože všechna prvočísla kromě 2 musí být lichá a protože c=11, tak ke každému výsledku x2 + bx přičítáme číslo 11 a celý graf to posunuje výrazně nad hodnotu 10, takže dvojku stejně nepotkáme).


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 295
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 147
Procentuální úspěšnost: 50%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 21 návštěvníků
Odpověď B: 147 návštěvníků
Odpověď C: 29 návštěvníků
Odpověď D: 13 návštěvníků
Odpověď E: 85 návštěvníků