Úloha ID 41 - test Matematika

Úlohu řešilo 1436 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2010, 18:05

Kolik os souměrnosti má čtverec?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Jsou jimi spojnice protějších vrcholů čtverce (2) a spojnice středů dvojic protějších stran (2).


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1436
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 978
Procentuální úspěšnost: 68%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 24 návštěvníků
Odpověď B: 31 návštěvníků
Odpověď C: 273 návštěvníků
Odpověď D: 978 návštěvníků
Odpověď E: 130 návštěvníků