This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 41 - test Matematika

Úlohu řešilo 1517 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2010, 18:05

Kolik os souměrnosti má čtverec?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: D

Jsou jimi spojnice protějších vrcholů čtverce (2) a spojnice středů dvojic protějších stran (2).


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 1517
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 1042
Procentuální úspěšnost: 69%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 24 návštěvníků
Odpověď B: 32 návštěvníků
Odpověď C: 282 návštěvníků
Odpověď D: 1042 návštěvníků
Odpověď E: 137 návštěvníků