This page needs JavaScript activated to work.

Úloha ID 40 - test Matematika

Úlohu řešilo 907 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2010, 18:05

Délka strany a obdélníku je 46cm. Pro kolik hodnot b (z oboru reálných čísel), kde b je jeho strana, lze tomuto obdélníku opsat kružnici?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Každému obdélníku lze opsat kružnici.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 907
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 374
Procentuální úspěšnost: 41%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 90 návštěvníků
Odpověď B: 181 návštěvníků
Odpověď C: 183 návštěvníků
Odpověď D: 79 návštěvníků
Odpověď E: 374 návštěvníků