Úloha ID 40 - test Matematika

Úlohu řešilo 859 lidí
Zveřejněno: 19. 9. 2010, 18:05

Délka strany a obdélníku je 46cm. Pro kolik hodnot b (z oboru reálných čísel), kde b je jeho strana, lze tomuto obdélníku opsat kružnici?


Správná odpověď a její vysvětlení od autora

Správná odpověď je: E

Každému obdélníku lze opsat kružnici.


Statistiky

Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili: 859
Počet návštěvníků, kteří úlohu řešili správně: 343
Procentuální úspěšnost: 40%
Rozložení odpovědí:
Odpověď A: 85 návštěvníků
Odpověď B: 172 návštěvníků
Odpověď C: 182 návštěvníků
Odpověď D: 77 návštěvníků
Odpověď E: 343 návštěvníků